Tillsammans


kan allt förbättras.


Allt.


 

Vad är Lean?

Lean är ett förhållningssätt och en arbetsmetod som genom kontinuerligt förbättringsarbete i vardagen skapar förutsättningar för en varaktigt lärande organisation.

 

Vad gör Lean Concepts?

Lean Concepts stödjer och coachar företagsledningar i ett nytt tankesätt, samt handleder praktiskt ute i verksamheten genom att arbeta tillsammans för att identifiera och lösa problem. Stora som små. Allt enligt devisen ”Tillsammans går allt att förbättra. Allt.”.

 

Vad blir resultatet?

Resultatet blir nya lösningar för att det dagliga arbetet ska bli effektivare och roligare. Helt enkelt fler bra dagar på jobbet – vilket märks i hela organisationen. Särskilt på sista raden.

 

Vad vi gör

Vad sägs om fler bra dagar på jobbet? Vi på Lean Concepts stöttar och coachar chefer, företagsledningar och medarbetare i ett nytt tankesätt samt handleder praktiskt ute i verksamheten.


Ledtiderna minskar med

50

procent


Trivseln ökar

markant

på jobbet

Kvaliteten ökar med

60

procent


 

REFERENSUPPDRAG


Coachning av ledningsgrupp och chefer


Logistikcompaniett är ett av Stockholms största transportföretag med ca 160 medarbetare och ledningen hade ett tydligt mål för vårt samarbete. Att skapa medarbetarengagemang i alla led.

OM OSS


Vi som jobbar på Lean Concepts