Tillsammans


kan allt förbättras.


Allt.


 

Lean Concepts ingår i C2U Group

Med C2U’s erfarenheter utifrån kunder inom i huvudsak industri, i Norge och Sverige, kombinerat med Lean Concepts erfarenheter från service-tjänstesektorn inom både privata och offentliga verksamheter, i Sverige och internationellt blir vi en ännu starkare diskussions- och samarbetspart för våra kunder. Dessutom blir vi en än mer attraktiv arbetsgivare för våra medarbetare.

De faktorer som givit respektive företag framgång är:

  • Kompetensmässigt ledande
  • Övertygelsen om att teamet är större än individen – samarbete är centralt
  • Varje kund skall vara vår bästa referens

Företagsgruppen har kontor i Oslo, Stockholm och Göteborg samt ett träningscenter i Forsheda i Småland.

Om C2U Group
C2U Group grundades 2011. Våra tjänster kan delas in i tre huvudområden: rådgivning, kultur & ledarskap och utbildning. I de flesta uppdrag kombinerar vi tjänster inom viktiga områden beroende på dina behov och de mål du har.

C2U Group består också av C2U Academy, som är en betydande leverantör som specialiserat sig på Lean, kontinuerligt lärande och lärande organisationer.

Läs mer om C2U Group på http://c2ugroup.com/se/

 

Vad gör Lean Concepts?

Lean är ett förhållningssätt och en arbetsmetod som genom kontinuerligt förbättringsarbete i vardagen skapar förutsättningar för en varaktigt lärande organisation. Lean Concepts stödjer och coachar företagsledningar i ett nytt tankesätt, samt handleder praktiskt ute i verksamheten genom att arbeta tillsammans för att identifiera och lösa problem. Stora som små. Allt enligt devisen ”Tillsammans går allt att förbättra. Allt.”.

 

Vad blir resultatet?

Resultatet blir nya lösningar för att det dagliga arbetet ska bli effektivare och roligare. Helt enkelt fler bra dagar på jobbet – vilket märks i hela organisationen. Särskilt på sista raden.

 

Vad vi gör

Vad sägs om fler bra dagar på jobbet? Vi på Lean Concepts stöttar och coachar chefer, företagsledningar och medarbetare i ett nytt tankesätt samt handleder praktiskt ute i verksamheten.


Ledtiderna minskar med

50

procent


Trivseln ökar

markant

på jobbet

Kvaliteten ökar med

60

procent


 

REFERENSUPPDRAG


Coachning av ledningsgrupp och chefer


Logistikcompaniett är ett av Stockholms största transportföretag med ca 160 medarbetare och ledningen hade ett tydligt mål för vårt samarbete. Att skapa medarbetarengagemang i alla led.

OM OSS


Vi som jobbar på Lean Concepts