Snart höjer vi priset
18 February, 2017
Tårtkalas
18 February, 2017
Visa allt

Nyhetsbrev oktober 2016

“Digital omställning är inte ett IT-problem”

Digitalisering ligger högt upp på många verksamheters agendor just nu både inom det privata näringslivet men även inom de offentliga verksamheterna. Nyligen var vi från Lean Concepts på ESV-dagen, som Ekonomistyrningsverket stod värd för, där temat var just digitalisering: ”Tillsammans för en effektiv statsförvaltning”. Sverige har satt upp det ambitiösa målet att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Vad innebär begreppet digitalisering och hänger ett Lean tanke- och arbetssätt ihop med digitaliseringens möjligheter? Vi vände oss till vår samarbetspartner HiQ och ställde några frågor till Joakim Hökegård som arbetar med att ge stöd till verksamheter som vill ta till vara på digitaliseringens möjligheter.

Digitalisering eller digital transformation är begrepp som används flitigt av många idag, hur skulle du vilja beskriva dessa begrepp, vad innebär de för dig och den verksamhet som du representerar? 

Joakim: Digital transformation innebär att digitaliseringen, mobilitet och ”Internet of Things” (sv. sakernas internet) förändrar affärsmodeller, affärsutveckling, marknadsföring och försäljningsstrategier i grunden och de påverkar alla företag vi arbetar med. Vi är i ett paradigmskifte där teknik, innovation, affärsutveckling, design och kommunikation möts och där produkter börjar kopplas samman i det som kallas ”Internet of Things”. Detta innebär att produkter kommunicerar med andra produkter. Det är en snabb utveckling och den kommer att påverka de flesta företag och branscher.

Digitaliseringen med ”Internet of Things” spås att bli den fjärde industriella revolutionen efter ångmaskinen, elektrifieringen och datoriseringen och det spås på ett liknade sätt förändra och utveckla sättet vi arbetar på.

Utifrån din erfarenhet, vilka utmaningar ser du med digitalisering i verksamheter, är det t.ex. lättare eller svårare i vissa branscher?

Joakim: Nej, vi märker tydligt att det finns vinnare och förlorare när allt digitaliseras, oavsett bransch. Felet många företag gör är att de stannar kvar för länge vid sina historiska framgångsfaktorer och utvecklas inte tillräckligt snabbt. Vår erfarenhet efter att ha arbetat med både business-to-business- och konsumentföretag i de flesta branscher är att det handlar mest om inställning och att vara öppen för att tänka, lära och våga agera nytt avseende sin affärsutveckling, marknadsföring, försäljningsstrategier och organisation.

Vilka faktorer ser du som viktiga för att lyckas med den digitala transformationen?

Joakim: Att utgå från kunden och kundens ”nya” agerande i den fysiska och digitala världen, det som vi kallar kundresan. Det ger oss nya möjligheter till att tillfredsställa kundbehov som vi inte kunde lösa tidigare.

Paradoxalt nog är företagets befintliga organisation det största hindret för att erbjuda nya kundvärden i en digital värld, eftersom företag är organiserade som silos. Problemet är att många företag försöker att anpassa en gammal struktur och organisation till en ny digital verklighet som den befintliga organisationen och arbetssättet inte är anpassat till.

Digitalt värdeskapande går tvärs över organisationen eftersom den nya digitala och fysiska kundresan gör det. Därför det går inte att skicka stafettpinnen över och mellan avdelningar om man ska skapa digitalt värde. Man måste arbeta ihop över avdelningar och följa kundresan som förändras i och med digitaliseringen.

Under vårt samarbete har du nämnt att du ser ett stort behov av de metoder som vi arbetar med, d.v.s. Lean tanke- och arbetssätt, för att stödja digitaliseringen i verksamheter. Skulle du vilja utveckla detta?

Joakim: Vi har märkt att den enskilt största utmaningen handlar om den interna förankringen i företaget av digitala arbetssätt och strategier. Det är en avgörande fråga för att lyckas och det är lättare att få kunderna att ta åt sig en digital utveckling än den egna personalen. Digital omställning är därför inte ett it-problem, det är ett ledarskaps- och kommunikationsproblem. Att kunna organisera sig och arbeta på ett sätt som är transparant, snabbt, kundnära och anpassat till hur kunden agerar i den fysiska och digitala världen. Här tror jag att ett Lean tanke- och arbetssätt kan vara en framgångsfaktor, eftersom det handlar om ett praktiskt förändrings- och förbättringsarbete. Genom att företagen själva genomför förändringen leder arbetssättet till en varaktig förändring av kulturen till att bli mer förändringsbenägen. Det är viktigt eftersom digitaliseringen av en verksamhet handlar om ständig utveckling för att möta och ta tillvara möjligheterna som tekniken ger!

 

einstein

Citatet från Albert Einstein känns högaktuellt för verksamheter som vill ta till vara på digitaliseringens möjligheter, d.v.s. att skapa goda förutsättningar för verksamheten att lära sig att lära…