RESURSER


Interimresurser


Vi vet att det ibland kan vara svårt att arbeta med strategiska förbättringar och utveckling samtidigt som verksamheten ska rulla på. Det är lite som att köra på motorvägen och byta däck samtidigt.

 

Vi hjälper dig

Ibland kan det vara personalomsättning eller tillfällig personalbrist som gör att man inte hinner fokusera på dessa frågor. Ofta kan det också vara så att den interna kompetensen behöver utvecklas för att kunna driva förbättringsarbete. Vi vet att det är en utmaning att kunna utveckla kompetensen direkt när behovet uppstår. För att underlätta för er vill vi kunna erbjuda vår kompetens som överbryggning i sådana perioder.

Tack så mycket både för materialet och all hjälp med förbättringsarbetet. Det har varit mycket givande att samarbeta med dig. Vi håller kontakten.

Vi kan erbjuda vår hjälp, på alla organisationsnivåer, för att:

  • Stötta er i samband med uppstart och ingå i ert implementeringsteam.
  • Täcka behovet av att leda och organisera implementeringen.
  • Bistå med en erfaren resurs inom området då ni drabbas av personalomsättning.

Vilket behovet än är, så hjälper vi er i gärna för att klara av dessa situationer.

Kontakta oss så diskuterar vi vidare hur vi kan hjälpa er organisation.