Avgörande för att uppnå de goda resultat som Lean leder till är en bra start. Genom Lean Grundutbildning får du bekanta dig med Lean ur ett vidare perspektiv. Vi varvar teori och praktik med hemuppgifter. Lean utgör en ledningsfilosofi där problemlösning och utveckling är en naturlig del av det dagliga arbetet. Varje medarbetares kunskap och engagemang är avgörande för framgång och resultat. Som stöd för problemlösningen finns konkreta och praktiska metoder.

Det unika med Lean är att man tittar på ett arbetsflöde ur ett tvärfunktionellt perspektiv, vilket betyder att personer och avdelningar involveras över “gränserna”. Tillsammans förebygger man slöserier såsom att korrigera, rätta och leta. Lean engagerar, stimulerar och berör alla.

Den här utbildningen riktar sig till dig som är ledare eller Lean-coach eller arbetar i verksamhet inriktad på Lean. Du som vill sätta dig mer in i både verktygen och de bakomliggande tankegångarna.

Genom ett samarbete med Högskolan Väst, erbjuder vi möjligheten att få 7,5 högskolepoäng för denna utbildning. För mer information kontakta oss.

Kursmål

Kunna urskilja vad som krävs för ett genuint och insiktsfullt förbättringsarbete.

Pröva metoder och verktyg för ett engagerat förbättringsarbete.

Tillämpa PDCA i det egna lärandet.

Underlag för hur Lean kan introduceras i egen verksamhet.

Kursprogram

Kursen består av fem block under nio dagar.

BLOCK – A: Grunderna i Lean

BLOCK – B: Värdeflödesanalys

BLOCK – C: Visualisering och Ordning och reda / 5S / Förbättringsgrupper

BLOCK – D: Roller och ledarskap

BLOCK – E: Reflektion och uppföljning (Innehåller studiebesök som kan ske på annan ort. Ev. resa och logi bekostas av kursdeltagaren)

2017-02-03 | LEAN GRUNDUTBILDNING| Stockholm (pågående)

Kursprogram

Kursen består av fem block under nio dagar.

BLOCK – A: Grunderna i Lean

 • 3/2 | 9.00-16.30

BLOCK – B: Värdeflödesanalys

 • 7/3 | 9.00-17.00
 • 8/3 | 8.30-16.30

BLOCK – C: Visualisering och Ordning och reda / 5S

 • 5/4 | 9.00-17.00
 • 6/4 | 9.00-17.00

Förbättringsgrupper

 • 7/4 | 8.30-16.30

BLOCK – D: Roller och ledarskap

 • 11/5 | 9.00-17.00
 • 12/5 | 8.30-16.30

BLOCK – E: Reflektion och uppföljning

 • 3/10 | 9.00-16.30

Datum
2017-02-03

Tid
09:00 -

Plats
Stockholm

Pris
54400 kr ex. moms

Kursansvarig
Paula Braun

Max deltagare
12

2017-10-16 | LEAN GRUNDUTBILDNING| Göteborg

Kursprogram

Kursen består av fem block under nio dagar.

BLOCK – A: Grunderna i Lean

   • 16/10 | 9.00-16.30

BLOCK – B: Värdeflödesanalys

   • 23/11 | 9.00-17.00
   • 24/11 | 8.30-16.30

BLOCK – C: Visualisering och Ordning och reda / 5S

   • 18/12 | 9.00-17.00
   • 19/12 | 9.00-17.00

Förbättringsgrupper

   • 20/12 | 8.30-16.30

BLOCK – D: Roller och ledarskap

   • 18/1 | 9.00-17.00
   • 19/1 | 8.30-16.30

BLOCK – E: Reflektion och uppföljning

   • 6/4 2018 | 9.00-17.00

 

Datum
2017-10-16

Tid
09:00 -

Plats
Göteborg

Pris
54400 kr ex. moms

Kursansvarig
Paula Braun

Max deltagare
12