MEDARBETARE


Vår väg


Lean Concepts skapar förutsättningarna för en varaktigt lärande organisation genom kontinuerligt förbättringsarbete. Vi stödjer och coachar företagsledningar i ett nytt tankesätt och handleder praktiskt ute i verksamheten genom att arbeta tillsammans för att identifiera och lösa problem. Stora som små. Allt enligt devisen ”Tillsammans går allt att förbättra. Allt.”. Det ger våra kunder bättre dagar på jobbet.

Resultatet märks i hela organisationen.

Särskilt på sista raden.

 
 

Paula Braun

MANAGING PARTNER

Har i 20 år drivit eget konsultbolag med situationsanpassade verksamhetsutvecklingsfrågor och chefscoaching i fokus. Är en drivande kraft för att utveckla och sprida kunskaper om Lean Production inom tjänsteverksamheten i Sverige. Paula har en högskoleexamen inom pedagogik, arbetsorganisation och arbetspsykologi. Prisbelönad för sitt arbete och den kvalitet hon levererar i sina uppdrag.

070-68 89 863
paula.braun@leanconcepts.se


Robert Kessiakoff

MANAGING PARTNER

Robert har lång erfarenhet av arbete med företagsledningar. Han har arbetat i mer än 30 år som VD i Sverige och internationellt för olika börsnoterade kunskapsföretag. Han har varit bosatt och verksam i utlandet i mer än 15 år. Lång erfarenhet av förändringsarbete och förankringsarbete då han i sina tidigare roller genomfört omfattande omstruktureringar och sammanslagningar. Sen 1994 har Robert drivit eget konsultföretag. Han är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg, har studerat International Management i Frankrike och har även utbildat sig vid Stanford.

070-74 03 686
robert.kessiakoff@leanconcepts.se


Ingrid Elison

KONSULT

Ingrid har 15 års erfarenhet av lean-implementering i privat sektor. Hon har blivit belönad med svenska Lean-priset för sitt arbete som huvudansvarig för Leanarbetssätt.

Ingrid har arbetat i många år som chef inom privat och statlig sektor. Hon är utbildad civilingenjör på Chalmers Tekniska Högskola och har även studerat arbetslivets pedagogik på högskola.

070-33 73 220
ingrid.elison@leanconcepts.se


 
 
 

Våra samarbetspartners

Jim Luckman

KONSULT

Jim Luckman is quick to tell you that he absolutely loves solving big problems, in fact he finds them fascinating. “The tougher the problem, the better I like it,” he says. “In almost every organization where I have worked, my associates have told me that when they have had a big problem, they brought it to me.” And, because he was willing to take on these difficult tasks, he has been blessed to be a part of solving some of the bigger technological and management puzzles of our time.


Karl Ohaus

KONSULT

There’s a surefire way to tell when people absolutely love what they do. Just ask the question, “If money were no object, what would you be doing?” Karl Ohaus answers at light speed that he would do even more of what he does these days, helping companies figure out how to be better, and improving the performance and efficiency for everybody involved in the organization from top to bottom.


Tom Shuker

KONSULT

Tom Shuker understands the value of a good team- one that runs smoothly, one where communication and ideas flow, and where things get done. Over his thirty plus years at General Motors and his subsequent years as a top consultant, he has had the rare privilege of seeing just what all can be accomplished when people get together and all the pieces of the “machinery” work and accomplish the mission for which they were designed.


David Verble

KONSULT

David has been a performance improvement consultant and leadership coach since 2000. Prior to that, he worked for Toyota in North America for 14 years, first as an internal change agent and later as a manager of human resource development at the plant and North American levels.


Judy Worth

KONSULT

In her heart, Judy Worth has always been a teacher, and she’s quick to tell you that she comes by it honestly: “Though they were never employed as teachers, my parents were always teaching in one way or the other: Scouting, Sunday school, Little League, ESL. They showed me very early on how knowledge can help others help themselves, and I guess I never got over it.”