C2U and Lean Concepts – a merger with exceptional strategic fit
C2U och Lean Concepts – ingår ett strategiskt samgående från 1 september 2017
26 augusti, 2017
Hur jobbar organisationer med Lean och Digitalisering
16 november, 2017
Visa allt

Agilt; Digitalisering; Industry 4.0; Internet of Things; Kata; m.fl.: Hänger detta ihop med Lean?!?

En flexibel lärande organisation är guld värd

Vi möter många frågor i vår vardag. Flera av dem är kopplade till nya begrepp som kan vara svåra att förstå och sätta i sitt sammanhang. 

Frågorna cirkulerar när man inte ser skillnaden och samtidigt förstår sambandet, mellan Lean Tankesätt och Lean Arbetssätt. ”Agilt, m.fl.” är utvecklade arbetssätt och problemlösningsverktyg inom ramen för ett ”Lean Tankesätt”. Att Agilt har en stark applikation inom t.ex. IT, digitalisering, etc. beror på att man arbetar utifrån väldigt korta produkt cykler. För att lyckas och verka uthålligt, utvecklat inom ramen för en lärande organisation som bygger på PDCA, förutsätter det Lean Tankesätts grundprinciper, dvs.:

  • Medarbetarengagemang
  • Inbyggd kvalitet
  • Lätt att göra rätt
  • Standards
  • Kort ledtid
  • Kontinuerliga/ständiga förbättringar …PDCA

Dessa är ytterligare lösningar på ”flödesproblem” inom ramen för ett ”Lean Tänk”. Den kulturella resan mot ett genuint och insiktsfullt ”Lean Tänk” för att uppnå inte bara ”making things better” men framförallt ”making better things”. Konsekvensen blir att verksamheter kan återuppfinna sin verksamhet och öka sin konkurrenskraft och lönsamhet.

Så värdefullt med en organisation där man systematiskt och engagerat jobbar för en bättre vardag och utvecklad framtid!