Välkommen höst och välkommen till oss!
9 augusti, 2017
Agilt; Digitalisering; Industry 4.0; Internet of Things; Kata; m.fl.: Hänger detta ihop med Lean?!?
3 september, 2017
Visa allt

C2U och Lean Concepts – ingår ett strategiskt samgående från 1 september 2017

C2U and Lean Concepts – a merger with exceptional strategic fit

C2U and Lean Concepts – a merger with exceptional strategic fit

C2U och Lean Concepts har hittills verkat inom i huvudsak olika marknadssegment, både avseende kunder såväl som geografiskt. Det intressanta är att grundarna för båda företagen omgående såg värdet för sina respektive kunder och medarbetare med ett samgående.

Med C2U’s erfarenheter utifrån kunder inom i huvudsak industri, i Norge och Sverige, kombinerat med Lean Concepts erfarenheter från service-tjänstesektorn inom både privata och offentliga verksamheter, i Sverige och internationellt blir vi en ännu starkare diskussions- och samarbetspart för våra kunder. Dessutom blir vi en än mer attraktiv arbetsgivare för våra medarbetare.

De faktorer som givit respektive företag framgång är:

 • Kompetensmässigt ledande:
  • Planerad kontinuerlig och systematisk kompetensutveckling,
  • Från kundens behov kompletterar vi våra kompetenser genom strategiska allianser,
  • Initiera och bidra med utbildningar, studieresor och utgivning av böcker och annan litteratur.
 • Övertygelsen om att teamet är större än individen – samarbete är centralt
  • Fullt ut nyttja och kombinera erfarenheter och kompetenser utifrån kundens behov
 • Varje kund skall vara vår bästa referens

Samgående innebär att vi gemensamt äger och leder företagen men verkar under olika varumärken.

Företagsgruppen har kontor i Oslo, Stockholm och Göteborg samt ett träningscenter i Forsheda i Småland.

Lean Concepts AB

Grundat (år 2000) av Paula Braun och Robert Kessiakoff. Lean Concepts har haft en central roll för att utveckla Lean inom service- och tjänstesektorn i Sverige och internationellt. Bärande har varit starkt fokus på ”Lean Tankesätt” som organisatorisk kulturbärare och förutsättning för framgångsrik implementering av ”Lean arbetssätt”.

Lean Concepts samarbetar med välkända kunder i Sverige och internationellt, i privat- såväl som offentlig sektor och verksamheter med allt från ca 100 till 10 000-tals medarbetare.

Utgångspunkten är ledningens ambition att skapa sig konkurrensfördelar och fullgöra sitt uppdrag.

Genom att träna ledning och medarbetare att ”lära sig att lära”. Det vill säga, proaktiv utveckling genom kontinuerliga förbättringar med kundfokus och resurseffektivitet genom engagerade medarbetare.

Genom en kombination av rådgivning, fokus på kultur & ledarskap, praktiskt stöd och utbildning kan allt förbättras. Allt.

Läs mer om Lean Concept på http://leanconcepts.se/

C2U Group

C2U Group grundades 2011 av Björn Eirik Begland, Jan Granaas, André Knüppel och Jonas Pettersson efter att ha arbetat ihop på REC. 2016 gick C2U och JMAC Scandinavia samman. JMAC Scandinavia grundades 1999.

Våra tjänster kan delas in i tre huvudområden: rådgivning, kultur & ledarskap och utbildning. I de flesta uppdrag kombinerar vi tjänster inom viktiga områden beroende på dina behov och de mål du har.

C2U Group består också av C2U Academy, som är en betydande leverantör som specialiserat sig på Lean, kontinuerligt lärande och lärande organisationer.

Läs mer om C2U Group på http://c2ugroup.com