Vår väg.
21 februari, 2017
När svänghjulet börjar ta fart… i Åstorp
8 juni, 2017
Visa allt

Har du tålamod… att tåla modet?

Utvärdering 9 dagar Lean Grundutbildning

Sedan 2007 har jag burit med mig en artikel som handlar om Leanledarskap. I artikeln ger den erfarne platschefen råd till andra ledare:

 1. Ta hjälp av någon som kan Lean. Man behöver stöd och kunskap i början. Utgå från din verksamhet med era erfarenheter.
 2. Acceptera att förändringar tar tid, din tid som ledare. Expandera i lagom takt. Både ledarskap och stödfunktioner måste hänga med.
 3. Fortsätt hålla fokus på Lean. Det finns mängder av andra saker som omgivningen tycker att du ska syssla med.

Vårt bidra från Lean Concepts till denna verksamhet var att få planera och genomföra deras utbildning i 9 grupper om totalt 130 chefer som ledde fram till deras ledord kring Ledarskapsidé.

Engagemang

 • Gå dit där det händer
 • Fråga alltid varför
 • Var en förebild

Utveckling

 • Sätt mål och följ upp
 • Driv kontinuerliga förbättringar
 • Basera beslut på fakta
 • Lär och lär ut

Respekt:

 • Var tillgänglig
 • Lyssna, coacha, återkoppla
 • Lös problem tillsammans.

Vi har under snart 20 år hjälpt och stöttat organisationer på deras resa mot en smidigare verksamhet, nöjdare kunder och fler bra dagar på jobbet.

I slutet av april var det sista tillfället för fjolårets grupp som gått vår 9 dagarsutbildning. Björn, en av deltagarna beskrev i sin utvärdering hur denna utbildning förändrat hans syn på sin verksamhet och på hur den ska utvecklas.

Den 18 september tar vi emot 12 nya deltagare som har mod och tålamod att våga titta på sin verksamhet med andra ögon, att utvecklas tillsammans med andra för att lära sig lära.

Är du en av dem? Då kan du läsa mer om utbildningens innehåll och upplägg här på vår nya websida där du också kan anmäla dig. http://leanconcepts.se/utbildningar

Hoppas vi ses!

 

Paula Braun