Agilt; Digitalisering; Industry 4.0; Internet of Things; Kata; m.fl.: Hänger detta ihop med Lean?!?
3 september, 2017
Visa allt

Hur jobbar organisationer med Lean och Digitalisering

På årets Lean Forum Sveriges årskonferens höll jag och en kollega en workshop:

Hur koppla ihop Lean Produktionssystem med Industri 4.0/Digitalisering. Vi började med att fråga deltagarna:

1)    Hur många som har ett Lean arbete pågående. Nästan alla svarade JA.

2)    Hur många har ”industri 4.0/Digitaliserings” initiativ pågående. Nästan lika många svarade JA.

3)    Sedan frågade vi om dessa initiativ var sammankopplade. Endast två svarade Ja på  det.

Några veckor senare gjorde jag en likadan undersökning på Lean Forum i Norge med liknande resultat. Om dessa intressanta undersökningar speglar verkligheten låter jag vara osagt, men vi ser samma sak hos flera av våra kunder. Ett exempel är ett företag som tagit fram digitala lösningar för att styra och stödja den dagliga verksamheten i sina fabriker. Det som missats är hur den digitala lösningen skall fungera för att stödja människorna för att få ett effektivare flöde. Vilka skall vara på vilka möten, vilka nyckeltal (KPIer) skall vi styra på, etc?   Ny teknologi ger oss otroliga möjligheter nu och i framtiden, dels att effektivisera nuvarande processer men också att göra helt nya saker som i slutändan gynnar interna och externa kunder. Men glömmer vi att utveckla människor och hela processflöden tillsammans med användandet av ny teknologi så riskerar vi att nyttja digitaliseringen till att låsa in oss i ”gamla” processer. Vi får inte ut full effekt av digitaliseringens möjligheter och i vissa fall riskera att få en sämre effekt. Oavsett om det gäller processer i tillverkning, servicetjänster eller administration så finns en enorm potential. Vi behöver bara göra det i rätt ordning och på rätt sätt. PDCA cykeln/lärande loopen är högaktuell även här, kanske  i ännu större grad. Betydelsen av detta gör att digitalisering är en viktig fråga som även tas upp i vårt 9 dagars Lean program  (http://leanconcepts.se/leanutbildningar/ )

Tillbaks till workshopen på Lean Forum. Deltagarna fick sig en tankeställare av att reflektera utifrån sin egen verksamhet. Jag är övertygad om att de nu ser över hur det ser ut i sina egna organisationer. Hoppas du också gör det! Hör gärna av dig till mig eller någon av mina kollegor med dina tankar och reflektioner.

Lean Concepts part of C2U Group sedan 1 september 2017. Läs mer om C2U Group på http:/c2ugroup.com