Här firas det!
27 juni, 2016
Lean Concepts hos västsvenska Handelskammaren
15 augusti, 2016
Visa allt

Positiv tilldelning från Kammarkollegiet

C2U and Lean Concepts – a merger with exceptional strategic fit

C2U and Lean Concepts – a merger with exceptional strategic fit

Lean Concepts är stolta över att kunna meddela att vi tillsammans med PwC fått positiv tilldelning från Kammarkollegiets ramavtalsupphandling om verksamhets- och organisationsutveckling. Ramavtalet ska kunna nyttjas av statliga myndigheter samt andra statliga offentligt styrda organ.

Upphandlingen avser olika tjänster som stöder genomförande av förändringar i
verksamheten i syfte att effektivisera, utveckla, följa upp och genom detta höja
kvalitén.  Upphandlingen omfattar tjänster för översyn av verksamheter, analys av resultat, organisation, ekonomi, uppföljning och utvärdering. Uppdragen kan bl.a. omfatta  framtagning av underlag inför förändringar, mål och strategier, processkartläggningar,  styrmodeller, verksamhetsplanering, förändringsledning, uppföljning, kravställning inför eventuellt följande behov av upphandling, ändrade processer och organisation m.m.
Ett centralt inslag i tjänsterna är medverkan för att få till stånd förbättringar avseende
styrning, strukturer, arbetssätt, metoder och att kunna påvisa nytta efter genomfört
uppdrag.

Vi ser fram emot vårt fortsatta samarbete med PwC och de kommande uppdragen i höst!