Här firas det!
27 juni, 2016
Visa allt

Ungas tankar om Lean

Vi fick förtroende i år igen att hålla i Lean utbildningen för de studenter som går yrkesutbildning för att bli Trycksaksproducenter hos Xenter, yrkeshögskolan i Botkyrka. Xenter sam­ar­be­tar nära näringslivet. YH-ut­bild­ning­ar­na godkänns av Myn­dig­he­ten för yr­keshögsko­lan, men det är re­pre­sen­tan­ter från bran­schen som till stor del ut­for­mar spe­ci­fi­ka YH-ut­bild­ning­ar­. Detta för att ut­bild­ningarna ska vara re­le­vanta och av hög kva­li­tet, man vill ge kun­ska­p som ar­bets­mark­na­den ef­ter­frågar. Som ett led i detta efterfrågas Lean-kunskaper hos studenter som går yrkeshögskoleutbildningen, Trycksaksproducent.

unga-tycker-om-leanDå förra årets Lean inslag blev framgångsrikt fick vi frågan om att denna gång utöka programmet. Dagarna inkluderade teori och praktik med bland annat Värdeflödesanalys, Visualisering och 5S -Ordning & Reda.

Det blev aktiva dagar med stort engagemang från alla studenter.
– Det var imponerande att se hur de tog sig an tankesättet och dessa ganska komplexa övningar och vilka fantastiska förbättringar de hittade. Det var väldigt roligt att få vara del av detta, säger Katarina Wiklund, från Lean Concepts.

Nedan är några studenters egna tankar och reflektioner av dagarna.