OM OSS


Vår väg


Mänskligt. Det är företrädelsevis människorna i organisationen som pratar. På sitt sätt. Vi pratar personligt och engagerat i alla lägen.

Inga konstigheter. Vi undviker och avstår från corporate/management BS och floskler som florerar inom branschen.

Transparens. Vi säger som det är, är ärliga och nakna i alla lägen. Vi vet att det bygger förtroende och trygghet i längden.

 

Vision

Genom de resultat som våra kunder uppnår vinner vi respekt för vår kunskap och våra kunder blir våra bästa säljare.

Det är en fantastisk upplevelse att få se allt arbete ni utfört och jag personligen älskar ”sånt här” förbättringsarbete.

Bakgrund

Vi som tagit Initiativ till och grundat Lean Concepts AB har sedan flera år varit fascinerade av och fördjupat oss i den framgångsrika verksamhetsmodell som Toyota utnyttjat och vidareutvecklat sedan flera decennier. De flesta har idag hört talas om Toyota Production System (TPS), Lean Thinking, eller Toyota-modellen. Men det är få som upplevt vad det egentligen innebär. Tidigt såg vi till att etablera kontakter och relationer med personer som har ingående och långvarig kunskap och erfarenheter inifrån Toyota. Dessa personer, som befunnit sig på olika chefsnivåer och ledande befattningar i Japan och USA, är sedan många år våra nära samarbetspartners.

Lean Concepts AB ingår i ett internationellt nätverk med Lean Transformations Group.

Inom ramen för vårt samarbete ingår inte bara att utbyta kunskap och erfarenheter, utan även att värderingar och tillämpningen av ”Lean tanke- och arbetssätt” är avstämda. Vi är stolta över att samverka med Lean Transformations Group.

Uppdrag

Vi åtar oss stora och små uppdrag i alla branscher både inom offentlig och privat sektor. Under våra 20 år har vi jobbat tillsammans med 50-talet olika branscher. Då och då hanterar internationella projekt både med egna resurser och genom samarbete med Lean Transformations Group.

Våra strategier för framgång

Kompetensmässigt ledande:

  • Att behovsanpassat och systematiskt investera i vår kompetensutveckling.
  • Att utifrån kundernas behov komplettera vår egen kompetens med strategiska allianser och nätverk.
  • Att initiera och bidra till utgivning av böcker (egna eller översättningar), annan litteratur och dokumentation.

Teamet är större än individen – samarbete:

  • Att vi utifrån kundens behov utnyttjar och kombinerar kompetensbredden inom hela Lean Concepts AB samt Lean Transformations Group.