VAD VI GJORT


Referensuppdrag


Lean Concepts har lång erfarenhet av arbete med ledningsgrupps- och organisationsutveckling. Här nedan kan du läsa om några av de uppdrag vi haft genom åren.

Brahehälsan

Samarbetet började 2009. Symptom visade på att problemen som fanns var hög upplevd stress, sjukskrivningar och hög personalomsättning.

Läs mer

Logistikcompaniett

Samarbetet mellan Lean Concepts och Logistikcompaniett startade 2010 och målet var att skapa medarbetarengagemang i alla led.

Läs mer

Botkyrka kommun

Inom ramen för Botkyrka kommuns ledord "Långt ifrån lagom" eftersträvar kommunledningen en välfungerande och resurseffektiv verksamhet. Lean Concepts har stöttat och stöttar de flesta förvaltningarna inom Botkyrka kommun med verksamhets- och organisationsutveckling på olika nivåer i organisationen.

Läs mer

Attendo Region Väst

Samarbetet mellan Lean Concepts och Attendo inleddes 2012 och fokuserar på ledningsgruppsutveckling. Vi har tränat och utbildat chefer i sin gemensamma ledningsroll och utgör även bollplank till VD och Vice VD som även själva jobbar i förbättringsgrupper.

Läs mer